Green Fashion - Architektura krajobrazu i wnętrz
 • nasadzenia roślinne dla obiektów użyteczności publicznej, osiedli mieszkaniowych i ogrodów prywatnych (drzewa, krzewy, byliny, kwietniki sezonowe)
 • sadzenie i przesadzanie dużych drzew
 • zakładanie trawników z siewu i z rolki
 • aranżację zieleni we wnętrzach
 • "zielone dachy"
 • inwentaryzacje zieleni
 • montaż i konserwację systemu automatycznego nawadniania
 • montaż oświetlenia
 • budowę zbiorników wodnych, kaskad i fontann
 • budowę różnych typów nawierzchni (układanie podjazdów, ścieżek, chodników, parkingów z kostki granitowej, betonowej, kamienia naturalnego, kruszywa i nawierzchni specjalnych)
 • urządzanie placów zabaw
 • wykonywanie i instalacja elementów małej architektury (altany, ławki, pergole, murki oporowe itd.)
 • pielęgnacja i konserwacja założeń ogrodowych i zieleni we wnętrzach