Zieleń przy centrum handlowym w Jankach

Miejsce: Janki koło Warszawy

Zakres prac:
  • projekt zagospodarowania zieleńców i wysepek
  • nasadzenia roślinne w obrębie pasów zieleńców oraz wysepek parkingowych na terenie Centrum Handlowego
  • wykonanie opasek żwirowych
  • pielęgnacja powykonawcza
Założenia projektowe:
  • czytelność kompozycyjna całości terenu
  • zastosowanie roślin odpornych na warunki miejskie
  • wprowadzenie żwirowych pasów ochronnych dla zieleni i pod drzewami
  • wykonanie opasek żwirowych w miejscach oddzielających krawężnik od nasadzeń, aby zapobiec niszczeniu krzewów w wyniku najeżdżania kołami samochodów