Ogród przydomowy

Miejsce: Warszawa

Zakres prac:
  • projekt zagospodarowania ogrodu
  • wykonanie nawierzchni, murków oporowych i nasadzeń roślinnych
Założenia projektowe:
  • racjonalne wykorzystanie powierzchni
  • ze względu na małą powierzchnie ogrodu wprowadzenie roślin o powolnym wzroście