Koncepcja park ul. Myśliborska

Miejsce: Warszawa

Zakres projektu:
  • projekt koncepcyjny (układ komunikacyjny, zieleń, nawierzchnie, mała architektura, oświetlenie)
Założenia projektowe:
  • krajobrazowe założenia przestrzenne
  • wprowadzenie dużej ilości drzew na tereny zrekultywowane
  • lokalizacja placów wypoczynkowych, górki dla dzieci