Centrum Athina

Miejsce: Warszawa

Zakres projektu:
  • projekt wykonawczy (układ komunikacyjny, zieleń, nawierzchnie, mała architektura)
Założenia projektowe:
  • zaprojektowanie zieleni wokół 4 budynków centrum
  • zmiana nawierzchni prowadzących do miejsc wypoczynkowych, rozszerzenie układu komunikacyjnego
  • lokalizacja altany, miejsc na rowery
  • wymiana i propozycje nowych rozwiązań małej architektury (ławki, donice)