Bulwary w Uniejowie

Miejsce: Uniejów

Zakres projektu:
  • projekt koncepcyjny (układ komunikacyjny, przystań nad rzeką, zieleń, nawierzchnie, tężnie, mała architektura, oświetlenie)
Założenia projektowe:
  • poprowadzenie ścieżek wzdłuż linii brzegowej
  • lokalizacja placów wypoczynkowych z tężniami wykorzystującymi wodę ze źródeł termalnych
  • piaszczysta plaża - kąpielisko
  • pomost
  • lokalizacja przystani - mariny
  • murek oporowy wzdłuż ścieżek chroniący przed podtopieniami z ławkami