Zagospodarowanie terenu w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie

Miejsce: ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa

Zakres projektu:
  • projekt koncepcyjny, projekt wykonawczy (zieleń, nawierzchnie, fontanna, mała architektura, instalacje i sieci elektryczne, instalacje i sieci sanitarne), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski
Założenia projektowe:
  • plac wypoczynkowy w kształcie koła
  • w centralnej części placu element dekoracyjny w postaci rzeźby-fontanny, składającej się z kamiennej kuli w basenie o kształcie koła; cztery strumienie wody wypływają z dna basenu.
  • nawierzchnia placu w kształcie "róży wiatrów" z płyt granitowych
  • wzdłuż ogrodzenia promenada z rzędem ławek, gdzie odwiedzający i podróżni będą mogli obserwować przyloty i odloty.