Zieleniec przy fabryce Fiata

Miejsce: Bielsko - Biała

Zakres projektu:
  • nasadzenia roślinne, nawierzchnie, oświetlenie, mała architektura: ławki, kosze na śmieci
Założenia projektowe:
  • wprowadzenie jak największej powierzchni biologicznie czynnej
  • wyznaczenie miejsc odpoczynku w pasie zieleni