• Zieleń miejska
 • Zieleń miejska
 • Zieleń miejska
 • Zieleń miejska
 • Zieleń miejska
 • Zieleń miejska
 • Zieleń miejska
 • Ogrody prywatne
 • Ogrody prywatne
 • Ogrody prywatne
 • Ogrody prywatne
 • Ogrody prywatne
 • Ogrody prywatne
 • Zieleń we wnętrzach
 • Zieleń we wnętrzach
 • Zieleń we wnętrzach


Zieleń
miejska


Ogrody
prywatne


Zieleń we
wnętrzach
Oferujemy:
 • projekty terenów zieleni (osiedla mieszkaniowe, obiekty biurowe, skwery i zieleńce)
 • projekty ogrodów prywatnych
 • rewaloryzację parkowych założeń ogrodowych
 • projekty aranżacji wnętrz zielenią
 • projektowanie zielonych dachów
 • rekultywację terenów poprzemysłowych i zdegradowanych
 • projektowanie systemów automatycznego nawadniania
 • inwentaryzację roślinności,
 • opracowywanie zasad pielęgnacji istniejących oraz projektowanych obiektów architektury krajobrazu
W ramach projektu terenu zieleni lub ogrodu powstaje dokumentacja wykonawcza oraz część graficzna, która zawiera: rzuty poziome, przekroje, wizualizacje oraz rysunki szczegółowe np. nawierzchni, oświetlenia, zbiorników wodnych, systemu nawadniania.